31 maart 2017

Beste leden van WNC,

Het zal vele leden van onze vereniging niet zijn ontgaan, dat in oktober 2016 de 1e ronde en februari jl. de 2e ronde contributie is geïncasseerd van het seizoen 2016-2017 via automatische incasso. Om uiteenlopende redenen is dit bij een aantal leden niet of maar gedeeltelijk gelukt, en is zelfs een 3e ronde incasseren niet gelukt. Ook zijn er leden die een factuur hebben ontvangen, maar deze ook nog steeds niet betaald hebben. Aangezien wij vaak elk jaar weer dezelfde leden tegen komen op de lijst openstaande contributies, zijn wij genoodzaakt strengere regels te gaan hanteren volgens onderstaand schema:

– Leden die hun (volledige) contributie nog niet hebben betaald, krijgen de mogelijkheid dit nu alsnog z.s.m. te doen, het volledige bedrag aan contributie moet uiterlijk 31 maart 2017 op onze bankrekening staan of contant betaald worden bij het bestuur van WNC.

-Leden die een passende regeling met WNC willen overleggen om de contributie te betalen, kunnen z.s.m. contact opnemen met de ledenadministratie. E-mail: g.zwamborn@tiscali.nl

-Leden die hun contributie op 31 maart 2017 nog niet betaald hebben, worden uitgesloten voor deelname aan wedstrijden en trainingen bij WNC, hun spelerspas zal worden ingenomen.

-Leden die het zover hebben laten komen, ontvangen spoedig een aanmaning van een incassobureau, waarbij naast administratiekosten ook ongeveer 40% incassokosten worden gevorderd. Deze bijkomende kosten dienen samen met de contributie betaald te worden, anders kun je nog niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen bij WNC.

-Tevens zullen de namen van de leden die weigeren hun contributie te betalen, bekend gemaakt worden op het informatiebord bij WNC.

 

Actie !!

Je bent lid van een voetbalvereniging en neemt deel aan trainingen en wedstrijden. Je weet dus dat je hiervoor contributie moet betalen. Kom gewoon op tijd je verplichtingen na, en voorkom voor jezelf vervelende situaties !! Het is vervelend voor jou en je team als je niet mag spelen, omdat de contributie zonder opgaaf van reden bij de administratie, door jou of je ouder(s) niet is voldaan. Maar waarom zou je het zover laten komen ? Je team rekent op je en het is daarom wel verstandig om de contributie z.s.m te voldoen. Op dit moment zijn er nog 27 leden die hun contributie nog niet volledig hebben voldaan, hierbij zitten ook enkele niet spelende leden.

Mocht u willen weten wat uw contributiekosten zijn, dan kunt u op de website van WNC de juiste bedragen vinden onder (FORMULIEREN – Inschrijfformulier 2016-2017), en het bedrag overmaken naar NL30 RABO 0328 0608 87  ,o.v.v. naam lid en geb. datum van het betreffende lid.

 

Voorkom teleurstellingen en betaal uw contributie !

 

Het bestuur WNC