Algemene ledenvergadering kiest nieuw bestuur.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 januari  jl. hebben de leden van WNC een nieuw bestuur gekozen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Lamy van der Vliet – voorzitter, communicatie en voetbalzaken

Arthur van Dooijeweert – vice voorzitter en activiteiten

Tonie van Maurik – sponsoring en website

Jan Faassen – jeugdzaken

Wim Zwamborn – wedstrijdsecretaris en facilitaire zaken

Voorts zijn in deze vergadering het financiëel jaarverslag 2016/2017 en de begroting voor 2017/2018 vastgesteld.

Tevens heeft het bestuur aangegeven bezig te zijn met een nieuwe organisatiestructuur. Binnenkort zal hierover meer informatie volgen.

Ook is mededeling gedaan van de oprichting van de “Stichting Vrienden van WNC. Deze stichting staat evenwel los van de vereniging.

Het bestuur.