Opzeggen / wijzigen lidmaatschap WNC 

Regelmatig blijkt dat leden aangeven dat zij hun lidmaatschap tussentijds hebben opgezegd.
Het is echter niet voldoende om dat bij “iemand” mondeling te melden.

Opzeggen kan alleen maar schriftelijk door een brief naar v.v. WNC, Postbus 61, 4180 BB Waardenburg te sturen of door een email te sturen naar info@vvwnc.nl .

Opzeggen kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met een opzegtermijn van vier weken. Het boekjaar loopt tot en met 30 juni, dus opzeggen moet voor 01 juni.

Eerder opzeggen ontslaat u niet van de verplichting om de contributie van het lopende seizoen te voldoen.

Het bestuur