Kantine sluiting WNC

Met ingang van 13 februari a.s. zal de kantine naast de maandagavond nu ook op elke dinsdagavond gesloten zijn.
Deze dinsdagavond sluiting duurt in elk geval tot 30 maart a.s.

Met uitzondering van eventueel te spelen avondwedstrijden.

Het bestuur