Sponsorbord in voorbereiding

In januari hebben de leden van de Club van Honderd besloten om geld beschikbaar te stellen voor het realiseren van een sponsorbord bij v.v.WNC. Dankzij enkele andere sponsoren en enkele vrijwilligers is afgelopen week begonnen met de voorbereidingen op het sportpark.

Na het uitgraven en het storten van de fundering is eerst het framewerk geplaatst.

Afgelopen zaterdag hebben vrijwilligers het sponsorbord geplaatst.

In de loop van twee weken zal het bord worden uitgebreid met de namen van de Vrienden van WNC en van de kledingsponsoren van WNC. Hierna zal het bord officieel in gebruik worden genomen.

 

Het bestuur van WNC wil alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage met het realiseren van dit schitterende sponsorbord. Wij zijn nu al benieuwd naar het eindresultaat.