1e  Klasse zaterdag

Kampioenen:
De kampioenen van de 1e klasse A t/m E promoveren rechtstreeks naar de Hoofdklasse zaterdag,
2018/’19.

 

Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse:
De nummers 13 en 14 van de Hoofdklasse zaterdag A en B zijn herkansers en spelen nacompetitie
met de in totaal 15 (vervangend) periodekampioenen van de 1e klasse zaterdag A t/m E om in totaal
drie plaatsen in de Hoofdklasse zaterdag, 2018/’19.

 

1e ronde, 2 juni:
Van de vier herkansers en de 5 hoogst geëindigde periodekampioenen worden 5 teams uitgeloot voor de 1e ronde. Deze teams zijn direct geplaatst voor de 2e ronde. Via loting worden de in totaal 14 resterende periodekampioenen / herkansers in tweetallen aan elkaar gekoppeld. De 4 hoogst geëindigde periodekampioenen / herkansers worden via loting gekoppeld aan een laagst geëindigde periodekampioen. Per wedstrijd geldt dat de eerste gelote vereniging het
thuisrecht heeft. De winnaars plaatsen zich voor de 2e ronde.

 

2e ronde, 9 juni:
Aan de 2e ronde nemen deel de 7 winnaars van de 1e ronde en de 5 voor de 1e ronde vrijgelote teams. Via loting worden de deelnemers in tweetallen aan elkaar gekoppeld. Per wedstrijd geldt dat de eerste gelote vereniging het thuisrecht heeft. De winnaars plaatsen zich voor de finale.

 

Finale, 16 juni:
Via loting worden de 6 winnaars van de 2e ronde aan elkaar gekoppeld. Per wedstrijd geldt dat de
eerste gelote vereniging het thuisrecht heeft. De 3 winnaars plaatsen zich voor de hoofdklasse zaterdag, seizoen 2018/’19. De in totaal 16 verliezers van de 1e/2e ronde en finale plaatsen zich voor de 1e klasse zaterdag, 2018/’19.