PRIVACYBELEID v.v. WNC

Versie 1.0 – Augustus 2018

Dit is het privacyprotocol van v.v. WNC, gevestigd te Waardenburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156066, hierna te noemen “de Vereniging”

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de Vereniging omgaat met persoonsgegevens die zij verkrijgt. Bij het verwerken van de persoonsgegevens zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze verordening helpt de privacy van de burgers te beschermen in de hele Europese Unie (EU).

Lees meer…. http://vvwnc.nl/privacybeleid/

 

Brief AVG voor jeugdleden v.v. WNC

Print hier …. http://vvwnc.nl/wp-content/uploads/2018/09/BriefAVGjeugddef.pdf