OPROEP

 

Maandagavond 26 november a.s. is de Algemene Ledenvergadering. De agenda is eerder al op de website geplaatst.

Onder punt 8. is opgenomen “Vacatures (verkiezing) bestuursleden”.

U zult misschien denken: wat is er aan de hand, want in januari 2018 zijn er toch enkele nieuwe bestuursleden gekozen ! Dat klopt, maar twee van deze nieuwe bestuursleden, t.w. Arthur van Dooijeweert en Jan Faassen, hebben besloten om per de nieuwe vergadering, dus 26 november, hun zetel, om persoonlijke redenen, weer beschikbaar te stellen.

Dit leidt ertoe dat er dus nog maar drie bestuursleden over blijven. Dat was vorig jaar ook al het geval. Duidelijk is toen wel gebleken dat dit een onmogelijke taak is. Die situatie lijkt zich nu weer te herhalen. Dit zal, ook als deze bestuursleden bereid zijn om aan te blijven, consequenties hebben voor de wekelijkse gang van zaken. Gelukkig zijn er enkele vrijwilligers bereid om ons met bepaalde zaken te helpen, maar ook daar moeten wij constateren dat meer hulp noodzakelijk is. Oproepen hiervoor hebben nog weinig resultaat opgeleverd.

Het behoeft nauwelijks toelichting dat het noodzakelijk is dat het bestuur weer aangevuld moet worden tot tenminste vijf leden.

Binnen het bestuurlijke takenveld zoeken wij bij voorkeur naar een bestuurslid jeugdzaken en een bestuurslid algemene zaken c.q. vice-voorzitter.

 

Wij doen een dringend beroep op jullie – de leden – om de ernst van deze situatie onder ogen te zien, want het is “TWEE VOOR TWAALF”.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij het bestuur c.q. de voorzitter.

 

Het bestuur

Lamy van der Vliet

Tonie van Maurik

Wim Zwamborn