Maandagavond 17 december jl. heeft, zoals in de algemene ledenvergadering van 26 november jl is afgesproken, de vervolgbijeenkomst plaatsgevonden.
De belangrijkste agendapunten betroffen de invoering van commissies en de vacatures in het bestuur.
Zoals was toegezegd is via de website informatie verstrekt over de opzet van commissies en de taak/functieomschrijvingen voor het bestuur zoals door de KNVB zijn ontwikkeld.
Vanuit de jeugdafdeling werd aangegeven dat alle trainers- en leidersposities inmiddels zijn ingevuld.
Ten aanzien van de vorming van de overige commissies kan gemeld worden dat Frank van Dooijeweert, Niels de Leeuw, Henk Timmer, Rik Visscher en Ronald Zondag zich bereid hebben verklaard om hiervoor kandidaten te zoeken.
Misschien dat deze zoektocht nog kandidaat bestuurskandidaten oplevert !!
Uit deze vergadering zijn in elk geval geen kandidaten opgestaan.
Daarom is nadrukkelijk gewezen op het feit dat het bestuur dus nog maar steeds uit drie bestuursleden bestaat.
Bij afwezigheid, door bijvoorbeeld vakanties, blijven er maar twee leden achter, die dus alle taken moeten zien uit te voeren.
Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de “bedrijfsvoering”, reden waarom de leden worden opgeroepen om in deze situatie hen de helpende hand toe te steken.
Desgevraagd hebben de zittende bestuursleden, Tonie van Maurik en Wim Zwamborn, aangegeven dat 1 juli 2019 voor hen de deadline is.
Lamy van der Vliet heeft aangegeven dat hij op 1 juli er definitief mee stopt.

 

Het bestuur