Op vrijdag 13 september 2019 heeft er een bijzondere ledenvergadering plaatsgevonden.

Tijdens deze vergadering heeft Lamy van der Vliet officieel zijn taken als voorzitter beëindigd.

Tijdens de vergadering zijn er door het bestuur 4 nieuwe bestuurskandidaten naar voren gebracht.

Alle kandidaten zijn met grote meerderheid in het bestuur gekozen.

 

Het nieuwe bestuur ziet er na vrijdag 13 september als volgt uit:

Arthur van Dooijeweert (voorzitter)

Tonie van Maurik (penningmeester)

Hans Rooth (secretaris)

Wim Zwamborn (algemeen bestuurslid)

Joost van Mourik (algemeen bestuurslid)

William Zwamborn (algemeen bestuurslid)

 

Het huidige bestuur is druk doende om te komen tot een taakverdeling.

Wanneer hierover meer duidelijk is zal dit via de website en het publicatiebord bekend worden gemaakt.

Het bestuur.