Waardenburg, 6 januari 2020

 

Beste leden van v.v. WNC,

Zoals u weet heeft v.v. WNC de inning van de contributie uitbesteed aan ClubCollect. Dit is een online betaalplatform voor clubs, verenigingen en andere organisaties. ClubCollect helpt v.v. WNC bij het administratief verwerken van de betalingen van de contributies en herinneringen.

Het zal vele leden van onze vereniging niet zijn ontgaan, dat ClubCollect u vanaf oktober/november 2019 één of enkele berichten heeft gestuurd met het verzoek de contributie aan WNC te voldoen.

Om uiteenlopende redenen is dit helaas bij een aantal leden niet of maar gedeeltelijk gelukt, en is het zelfs na een herinnering niet gelukt de contributie te incasseren.

 

Aangezien wij nu nog steeds een lijst openstaande contributies hebben aan het begin van het nieuwe jaar 2020, zijn wij genoodzaakt strengere regels te gaan hanteren volgens onderstaand schema:

-Leden die hun (volledige) contributie nog niet hebben betaald, krijgen de mogelijkheid dit nu alsnog z.s.m. te doen, het volledige bedrag aan contributie moet uiterlijk 20 januari 2020 op onze bankrekening staan of contant betaald worden bij het bestuur van WNC.

-Leden die hierover nog vragen hebben of een passende regeling met WNC willen overleggen om de contributie te betalen, kunnen z.s.m. contact opnemen met onze penningmeester T. van Maurik,

Mail: vvwnc-waardenburg@hotmail.com .

-Leden die hun contributie op 20 januari 2020 nog niet hebben betaald, worden uitgesloten voor deelname aan wedstrijden en trainingen bij WNC.

-Leden die het zover hebben laten komen, ontvangen spoedig een bericht van WNC dat ze niet meer mogen deelnemen aan wedstrijden en trainingen bij WNC. De trainers en leiders zullen hiervan ook op de hoogte worden gebracht.

 

Actie !!

Je bent lid van een voetbalvereniging en neemt deel aan trainingen en wedstrijden. Je weet dus dat je hiervoor contributie moet betalen. Kom gewoon op tijd je verplichtingen na, en voorkom voor jezelf en anderen vervelende situaties.

Het is vervelend voor jou en je team als je niet mag spelen, omdat de contributie zonder opgaaf van reden bij de administratie, door jou of je ouder(s) niet is voldaan. Maar waarom zou je het zover laten komen ?

Je team rekent op je en het is daarom wel verstandig om de contributie z.s.m te voldoen. 

Voor vragen over de hoogte van uw contributiekosten kunt u op de website van WNC de juiste bedragen vinden onder (INFO – ledenadministratie – contributies), en het bedrag overmaken naar onze WNC contributierekening NL30 RABO 0328 0608 87  o.v.v.  naam lid en geboorte datum van het betreffende lid.

 

Voorkom teleurstellingen en betaal uw contributie !

 

Het bestuur.