Winterstop? Hoezo winterstop?

Tijdens de winterstop hebben een aantal leden van WNC een topprestatie geleverd. Op maandag en dinsdag, 6 en 7 januari jl., hebben een aantal “vakmensen” van WNC de bestrating van het toegangspad langs het B-veld verwijderd en opnieuw bestraat.

In twee dagen tijd hebben zij ruim 400 m2 opnieuw bestraat. Een topprestatie.

Het bestuur bedankt alle leden die hier aan mee hebben gewerkt. Zij hebben toch zo maar twee dagen van hun vrije tijd in WNC willen steken. Ook een dankwoord aan de bedrijven die gratis materieel en materiaal ter beschikking hebben gesteld.

De foto’s spreken voor zich.