BEKERCOMPETIES JEUGDVOETBAL

REGLEMENT DISTRICT ZUID I

Uitgave nr. : seizoen 2016/’17

Datum : 1 augustus 2016

 

Artikel 1 De districtsbekercompetitie voor de junioren en pupillen zijn, indien mogelijk, verdeeld in de categorie A en categorie B. Districtsbekercompetitie voor de meiden is verdeeld in de leeftijdsgroepen MO19, MO17, MO15, MO13 en MO11. De inschrijving is opengesteld voor alle teams, behalve de JO13 7-tallen en de JO7.

Artikel 2 Districtsbekercompetities worden sectoraal verspeeld en opgezet door het districtskantoor. Deelname is niet verplicht en dient voor 1 juni bevestigd te zijn aan het districtskantoor.

Artikel 3 a. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB en de bepalingen van de KNVB District Zuid I, welke van toepassing zijn voor het jeugdvoetbal. b. Alle bekerwedstrijden van categorie A vallen onder de bepalingen van categorie A. Er zijn derhalve 5 wisselspelers toegestaan en er mag niet worden doorgewisseld. Bij de pupillenbeker mag dit wel! c. Alle bekerwedstrijden van categorie B vallen onder de bepalingen van categorie B. Er zijn derhalve 5 wisselspelers toegestaan en er mag worden doorgewisseld. d. Alle bekerwedstrijden van de meiden vallen onder de categorie B. Er zijn derhalve 5 wisselspelers toegestaan en er mag worden doorgewisseld. e. Voor uitsluitend de KNVB bekercompetities, die ressorteren onder categorie B, geldt de (verplichte) 10 minuten straftijd bij de junioren en 5 minuten bij de pupillen..

Artikel 4 a. De eerste ronde van de wedstrijden om de junioren-, pupillen- en meidenbeker worden in poulevorm vastgesteld en de indeling van een poule komt tot stand door middel van een gerichte sectorale indeling. b. De bekercompetitie gaat door middel van poules van start met per poule maximaal 4 elftallen (bijzondere omstandigheden daargelaten), terwijl een halve competitie wordt afgewerkt. Uitsluitend de poulewinnaar gaat over naar de volgende ronde. Een uitzondering hierop vormen de JO13beker categorie A, JO19beker 2e klasse, JO11beker 9 tegen 9, JO11beker 1e klasse, MO19beker, MO17beker, MO15beker 11-tallen en MO13beker 11-tallen: hier gaat de poulewinnaar en de nummer 2 over naar de volgende ronde. Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Indien het doelsaldo ook gelijk is, dan is het aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de week vastgesteld, welke beslissingswedstrijd bij een gelijke stand direct wordt gevolgd door het nemen van strafschoppen. c. De wedstrijdduur is gelijk aan de in het jeugdvoetbal voor de respectievelijke leeftijdsklasse reglementair vastgestelde wedstrijdduur. d. Bij een gelijkspel aan het einde van een vastgestelde wedstrijd via het knock-outsysteem dienen teneinde een beslissing te verkrijgen, strafschoppen te worden genomen, overeenkomstig de bepalingen zoals aangegeven in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal Veldvoetbal. Er vindt geen verlenging plaats. e. Wedstrijdformulieren dienen te worden ingezonden op de dag van de wedstrijd zelf. f. Uitstel van wedstrijden wordt in principe niet verleend. Eventueel kunnen wedstrijden (na toestemming van het districtskantoor) vooruit worden gespeeld. g. De wedstrijden van de categorie A-beker – met uitzondering van de JO13 – worden geleid door een scheidsrechter, welke door het districtskantoor wordt aangesteld. h. De finalewedstrijden (met uitzondering van de meidenbekers) worden per sector gespeeld op een door de medewerker organisatie competitie vast te stellen terrein. i. De finalewedstrijden van de categorie A en B worden geleid door een scheidsrechter en twee assistentscheidsrechters, die door het districtskantoor worden aangesteld. De KNVB stelt niet aan bij de JO11, JO9 en MO11. j. De finalewedstrijden van de JO13 B-categorie worden geleid door een scheidsrechter, die door het districtskantoor worden aangesteld. De deelnemende verenigingen dienen zelf voor een assistentscheidsrechter te zorgen. seizoen 2016/’17 | 1 augustus 2016 P. 3

Artikel 5 Een vereniging die niet opkomt bij een van de poulewedstrijden of bij een van de vervolgwedstrijden, is van verdere deelname uitgesloten. Bovendien wordt een bedrag van € 29,40 administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast vergoedt de vereniging die niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten (zoals reiskosten) van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en de eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld. De betreffende tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde.

Artikel 6 Een elftal/team, waarvan is vastgesteld dat een ongerechtigde speler/speelster heeft deelgenomen, wordt – afgezien van de door de Tuchtcommissie te nemen maatregelen – van verdere deelname uitgesloten. Alle uitslagen van en tegen het overtredende team komen te vervallen. Bij knock-outwedstrijden is de betreffende tegenstander automatisch geplaatst voor de volgende ronde. (Met ingang van 15 maart is de verkorte procedure van toepassing.)

Artikel 7 Indien een elftal uit de reguliere competitie dan wel bekercompetitie wordt genomen, is de tegenstander uit de laatst gespeelde knock-outbekerronde automatisch geplaatst voor de volgende ronde.

Artikel 8 De medewerker organisatie competitie is belast met de uitvoering van dit reglement. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal.