WAARDENBURG,  04 oktober 2018

Een aantal commissies is al gestart met het uitvoeren van hun taken. Sommige commissies hebben nog wat opstartproblemen, maar het streven is om de eerste maanden van dit seizoen zodanig te benutten, dat met ingang van 2019 ook deze commissies hun taken volledig kunnen uitvoeren.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit overzicht niet alle taken binnen WNC weergeeft, maar zijn van mening dat hiermee een groot aantal taken in beeld is gebracht en dat het voor de bestuursleden, de commissieleden en voor de leden van WNC nu duidelijk is waar en bij wie welke taken thuis horen.

Hopelijk kunnen we met dit overzicht nog een aantal leden overhalen om onderdeel van het bestuur van WNC uit te gaan maken, of lid te worden van één van de commissies. Alle extra hulp en inzet is welkom.

Wil je meer weten over het bestuur of een commissie neem dan gerust contact op met een bestuurslid of een contactpersoon van de commissie. Zij zijn graag bereid om nog nadere informatie te verstrekken.

Durf je het aan om bestuurslid te worden neem dan contact op met onze voorzitter Lamy van der Vliet.

Wij als bestuur van WNC rekenen op jullie.

Het bestuur van WNC,

Lamy van der Vliet

Tonie van Maurik

Wim Zwamborn

 

Sponsorcommissie:

Tonie van Maurik (aanspreekpunt) 06-23823085 vvwnc-waardenburg@hotmail.com

Wim Zwamborn (aanspreekpunt) 06-30793688 zwamborn@hetnet.nl

Edward Waleveld

Hans Rooth

Taken:

Beheer reclamebordcontracten, kledingcontracten en overige sponsorcontracten.

Beheer reclameborden en organiseren/verzorgen sponsormiddag-avond.

 

Financiëlecommissie:

Lamy van der Vliet (aanspreekpunt) 06-20055587 vlie0541@planet.nl

Gerdie Zwamborn

Hans Rooth

Taken:

Bijhouden dagelijkse administratie, opstellen jaarverslag en verzorgen ledenadministratie.

 

Communicatiecommissie:

Lamy van der Vliet (aanspreekpunt) 06-20055587 vlie0541@planet.nl

Tonie van Maurik (aanspreekpunt) 06-23823085 vvwnc-waardenburg@hotmail.com

Joost van Mourik Sr.

Rody van Roessel

Taken:

Beheren website, publicatiebord en TV scherm in de kantine.

 

Onderhoudscommissie:

Verdeeld in de volgende taakvelden.

* Onderhoud velden

* Onderhoud groen en bestrating

* Onderhoud gebouwen

Wim Zwamborn (aanspreekpunt onderhoud velden) 06 30793688 zwamborn@hetnet.nl

Vacature (aanspreekpunt onderhoud groen en bestrating)

Vacature (aanspreekpunt onderhoud gebouwen)

Nelis de Ruiter

Jan van Toorn

Aart Blom

Barend van Acquoy

Overige leden: Op afroep beschikbaar afhankelijk van de soort werkzaamheden.

Taken:

Schoonmaken boven- en benedenverdieping. Maaien en speelklaar maken van de velden.

Organiseren en begeleiden klussendag. Onderhoud beplanting, bestrating, gebouwen en afrastering.

Schoonmaken reclameborden.

 

Kantinecommissie:

Lamy van der Vliet (aanspreekpunt) 06-20055587 vlie0541@planet.nl

Arda van Tussenbroek

Gerdie Zwamborn

Taken:

Bezetting van de keuken en kantine, aankleding van de kantine en verzorgen van de inkoop.

 

Activiteitencommissie:

Arthur van Dooijeweert (aanspreekpunt) 06-22514425 avd1959@hotmail.com

Hesther de Jongh

Constance Visscher

Janneke van Brakel

Taken:

Organiseren en verzorgen van activiteiten.

 

Toernooicommissie:

Jan Faassen (aanspreekpunt) 06-25081516 volgt nog

William Zwamborn (aanspreekpunt) 06-12971538 wazwamborn1972@kpnmail.nl

Wim Zwamborn

Vacatures (3 stuks)

Taken:

Organiseren jeugd/seniorentoernooien. Verzamelen uitnodigingen voor de uit-toernooien. Informeren elftalleiders. Opstellen programmaboekjes.

 

Jeugdcommissie:

Jan Faassen (jeugdcoordinator) 06-25081516 volgt nog

William Zwamborn(jeugdcoordinator) 06-12971538 wazwamborn1972@kpnmail.nl

Taken:

Structureel overleg met jeugdleiders en jeugdtrainers. Begeleiden van jeugdleiders en jeugdtrainers. Organiseren jeugdactiviteiten en jeugdacties, samen met activiteitencommissie. Beoordelen/begeleiden overgang jeugdspelers naar de senioren. Beoordelen spelers m.b.t. teamindeling.

 

Technischecommissie:

Lamy van der Vliet (aanspreekpunt) 06-20055587 vlie0541@planet.nl

Wim Zwamborn

Taken:

Bewaakt de ontwikkeling, uitvoering van het door de vereniging te voeren technisch beleid.

Stelt trainingskalender samen.

Doet voorstellen met betrekking tot het werven van technisch en paramedisch kader.

Overlegt regelmatig met technisch kader.