Zaterdag 4 juli werd er door Wim Zwamborn, William Zwamborn en Hans van Gameren een trainingsmorgen voor de jeugd en in de middag een mixtoernooi voor de senioren georganiseerd.

De opkomst was buiten verwachting hoog.

Dit geeft wederom aan hoe de leden smachten naar een onderling treffen.

Er waren deze dag zowel op het veld als in de kantine alleen maar winnaars.

Na afloop was het gezellig druk in de kantine waarbij vermeldt moet worden dat eenieder zich voorbeeldig gedraagde en de geldende coronaregels in acht nam.

In dit geval was het ”gedeelde smart is halve smart”.

Iedereen ( inclusief bestuur en kantinepersoneel ) ging met een positief gevoel huiswaarts.

Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag.

Complimenten aan alle deelnemers en de mensen die deze dag mogelijk hebben gemaakt.

 

Het Bestuur