Arthur van Dooijeweert

Voorzitter

Financiële commissie, Kantine commissie, Technische commissie en Relatiebeheer / Centraal coördinator

telefoon-logo-7-retina 06-22514425

mail-app-iconavd1959@hotmail.com

________________________________________________________________________________

Tonie van Maurik

Penningmeester

Financiële commissie, Sponsorcommissie, Kledingbeheer

telefoon-logo-7-retina 06-23823085

mail-app-icon vvwnc-waardenburg@hotmail.com

________________________________________________________________________________

Hans Rooth

Secretaris

Financiële commissie, Sponsorcommissie, Technische commissie, Communicatiecommissie, Aanspreekpunt onderhoud gebouwen

telefoon-logo-7-retina 06-20550484

mail-app-icon HRooth@kpnmail.nl

 


Wim Zwamborn

Algemeen bestuurslid

Technische commissie, Sponsorcommissie, Toernooicommissie, Wedstrijdsecretaris, Aanspreekpunt onderhoud velden, Kledingbeheer

telefoon-logo-7-retina 06-30793688

mail-app-icon zwamborn@hetnet.nl

 


William Zwamborn

Algemeen bestuurslid

Jeugdcommissie, Toernooicommissie, Activiteitencommissie, Aanspreekpunt onderhoud terrein

telefoon-logo-7-retina 06-12971538

mail-app-icon william.vvwnc@gmail.com

 


Joost van Mourik Sr.

Algemeen bestuurslid

Communicatiecommissie

telefoon-logo-7-retina 06-83794747

mail-app-icon  joostvanmourik21@kpnmail.nl

 

________________________________________________________________________________

VACATURE

Algemeen bestuurslid

 

telefoon-logo-7-retina

mail-app-icon