Welkom bij ons bestuur

Voorzitter Arthur van Dooijeweert

06-22514425

avd1959@hotmail.com

Secretaris Hans Rooth

06-20550484

HRooth@kpnmail.nl

Algemeen bestuurslid Wim Zwamborn

06-30793688

zwamborn@hetnet.nl

Bestuurslid / Trainer / Jeugdcoördinator William Zwamborn

06-12971538

william.vvwnc@gmail.com

Bestuurslid / Fotograaf Joost van Mourik Sr.

06-83794747

joostvanmourik21@kpnmail.nl

Algemeen bestuurslid/onderhoud Jan van Toorn

06-23823085

janvantoorn70@gmail.com