Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG van kracht die gaat over hoe instanties en daarmee ook WNC
moeten omgaan met persoonsgegevens.

 

Op het complex van WNC worden regelmatig foto’s en videobeelden gemaakt tijdens wedstrijden en andere
activiteiten. In het kader van de AVG is het noodzakelijk dat u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het maken
van foto’s en video-opnames door de vereniging, waar uw kind op staat. Voor leden jonger dan 16 jaar geven de
ouder(s)/verzorger(s) hier toestemming voor. Leden van 16 jaar en ouder kunnen deze toestemming zelf geven.

 

De toestemming geldt voor foto’s en video-opnames welke door de vereniging, op het eigen complex, worden
gemaakt tijdens wedstrijden, (officiƫle) toernooien, trainingen en andere verenigingsactiviteiten. Het is niet
toegestaan om foto’s of andere opnames te maken in kleedkamers en doucheruimtes.

 

WNC hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van WNC en voor sociale media zoals
facebook, twitter en groeps-Whatapp’s van teams. In het protocol kunt u de regels lezen waaraan WNC zich
houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Wilt u meer weten over het privacybeleid/fotoprotocol van onze vereniging ga dan naar de website van WNC

 

Wanneer u toestemming verleent, zullen wij als WNC hier zorgvuldig mee om gaan. Mocht u achteraf bezwaar
hebben tegen een geplaatste foto of video-opname, dan zullen wij die alsnog verwijderen.

 

U kunt toestemming verlenen door onderstaande antwoordstrook in te vullen en te ondertekenen.
Wij vragen u de antwoordstrook in te leveren bij de leider van het team waarin uw kind voetbalt.

 

Geeft u ons geen toestemming voor het maken van foto’s of video-opnames zoals hierboven genoemd, dan
vragen wij of uw kind in zo’n geval er ook zelf aan wil denken dat hij/zij niet in beeld komt als er foto’s of videoopnames worden gemaakt. Hopelijk zult u begrijpen dat het in sommige gevallen zoals bij wedstrijdfoto’s lastig
is om sommige leden niet op de foto te krijgen ook is het bij het maken van teamfoto’s (bijvoorbeeld bij een
kampioensfoto) voor uw kind niet prettig wanneer hij/zij niet op de foto mag.

 

Heeft u nog vragen, kijk dan eerst even op de website van onze vereniging.
Mocht u daarna nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar info@vvwnc.nl

 

We rekenen op uw medewerking,

 

Het bestuur van v.v. WNC.

Print deze verklaring inclusief toestemmingsstrook via deze link.