Contributie

Contributie

 

Contributie

 

In september zijn door ClubCollect de contributienota’s voor het seizoen 2020-2021 verzonden.

Inmiddels zijn er herinneringen en aanmaningen verzonden.

Helaas hebben een aantal leden de contributie nog niet betaald.

De contributie is voor de club van groot belang om de komende wintermaanden financieel het hoofd boven water te houden.

Het verzoek is om alsnog de contributie voor 31 december 2020 te betalen.

Zijn er vragen over de contributie of zijn er problemen met de betaling, neem dan even via de mail of de telefoon contact op met Tonie van Maurik, vvwnc-waardenburg@hotmail.com of 06- 23823085

We rekenen op ieder zijn medewerking.

 

Het Bestuur.