De voorzitter aan het woord !

Beste mensen,

 

Als voorzitter van WNC wil ik graag een woord tot u richten.

 

Momenteel beleeft een ieder spannende tijden.

De coronacrisis treft ons allemaal.

 

De zorg voor onze dierbaren en voor onze naaste omgeving vergt veel van ons.

 

In het licht van de tragische gebeurtenissen in onze samenleving, waarbij inmiddels vele mensen ziek zijn geworden en sommigen helaas zelfs overleden, zorgmedewerkers dag en nacht in touw zijn om mensenlevens te redden, en de ondernemers vaak wakker liggen van wat er eventueel komen gaat, blijft voetbal slechts een spel.

Hoelang het gaat duren is voor een ieder onzeker maar de saamhorigheid is nog nooit zo groot geweest. Ik hoop dat deze saamhorigheid ook in de toekomst blijft bestaan want samen staan we sterk.

Wij moesten als bestuur met pijn in ons hart op 13 maart jl. ons sportpark sluiten. Hoewel wij allemaal weer dolgraag de velden op willen, hoop ik dat iedereen begrijpt dat dit gewoonweg geen optie is, hoe moeilijk en jammer dan ook.

Wij gaan pas weer voetballen als het volgens het RIVM weer veilig is. Gezondheid staat voorop, altijd en vooral nu.

Laten wij ons vooral richten op de mooie dingen in het leven en samen kijken hoe wij een mogelijke start van het komende seizoen vorm kunnen gaan geven.

Ik wil graag afsluiten met de wens dat een ieder, zowel zakelijk als privé, deze moeilijke tijd zal overwinnen.

Tot slot wens ik alle zieken en zij die een dierbare of naaste verloren hebben veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Je weet pas wat je mist, als het er niet is.

Wees voorzichtig, blijf gezond en zorg vooral goed voor elkaar.

 

Voorzitter van v.v. WNC