Contributies

De volgende bedragen gelden per seizoen en per leeftijd voor seizoen 2021/2022

Let op: Contributieleeftijden gelden per datum 01-07-2020. Zo kun je de juiste contributie berekenen.

Spelende leden vanaf 18 jaar € 185,00
Spelende leden van 12 tot 18 jaar € 135,00
Spelende leden tot 12 jaar € 100,00
Donateurs tot 65 jaar € 50,00
Donateurs vanaf 65 jaar € 35,00

Korting

Korting 3e en 4e gezinslid is 50 % van de op het nieuwe lid betrekking hebbende contributie

(het betreft hier uitsluitend spelende leden).


Boekjaar

De contributie loopt gelijk met het boekjaar, dus van 1 juli tot en met 30 juni.


Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vier weken voor afloop van het boekjaar plaats te vinden.

Zolang het lidmaatschap niet schriftelijk is opgezegd bij het bestuur dient er contributie betaald te worden, ook al maakt men geen gebruik van de sportfaciliteiten van de vereniging.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.