Nieuws-update Coronavirus

Beste sportvrienden,

Naar aanleiding van de persconferentie van 21 april jl. met betrekking tot het Coronavirus gaat er meer ruimte ontstaan voor kinderen t/m 12 jaar om gezamenlijk te sporten zonder de beperking van 1,5 meter afstand.

Voor de leeftijden 13 t/m 18 jaar wordt dit ook toegestaan, maar dan met de beperking van 1,5 meter afstand.

Kijkend naar de richtlijnen en maatregelen die hiervoor gelden hebben wij als bestuur het besluit genomen om in de periode van 6 mei t/m 20 mei alleen op de woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur de JO-7, JO-9 en JO-11 te laten trainen.

De ouders dienen de kinderen bij de ingang van het sportcomplex af te zetten. Het is niet toegestaan dat er ouders tijdens de trainingen langs de lijn staan.

Voor de trainingen van de andere jeugdelftallen kunnen wij niet garanderen dat wij de verplichte 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Deze elftallen kunnen dus voorlopig niet trainen.

Dit houd in dat met uitzondering van het tijdstip, op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur, ons sportpark tot nadere berichtgeving gesloten zal blijven.

Inmiddels heeft de Gemeente West Betuwe goedkeuring gegeven en kunnen wij door dit genomen besluit voorzichtig en op een beheersbare en verantwoorde manier weer opstarten.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn in dit kader.

Het bestuur van v.v. WNC

 

Protocol voor ouders en verzorgers april 2020

Protocol voor ouders en verzorgers

 

 • informeer uw kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze
  altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.

 

 • stem met je kind(eren) je contactgegevens af zoals 06-nummer en geef deze mee.

 

 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom.

 

 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.

 

 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind       weer laten sporten en naar buiten.

 

 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact        met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het     laatste contact.

 

 • reis alleen met jouw kind(eren).

 

 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.

 

 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).

 

 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie.

 

 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden.

 

 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger het kind/de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

Protocol voor trainers april 2020

Protocol voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je         training gaat geven.

 

 • bereid je training goed voor. Houdt onderling 1,5 meter afstand.

 

 • zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden.

 

 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt        beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen.

 

 • maak vooraf de (gedrags)regels aan de kinderen duidelijk.

 

 • wijs de kinderen op het belang van handen wassen en laat de kinderen geen handen
  schudden.

 

 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.

 

 • houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers,

zorg voor zo min mogelijk lichamelijk contact.

 

 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit.

 

 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.

 

 • laat de kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit.
  De kinderen moeten na afloop direct vertrekken.

 

 • laat de kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de
  training direct naar huis gaan.

 

 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.